Ζωσιμαδών 40, Πειραιάς

Ajax

Κατασκευάσαμε το Ajax από το μηδέν συνδυάζοντας προηγουμένως Aνύπαρκτη τεχνολογία με λειτουργικό σχεδιασμό, ενώ χρησιμοποιούσαμε τα καλύτερα διαθέσιμα εξαρτήματα. Αυτή η ασυμβίβαστη προσέγγιση κατέστησε δυνατή τη δημιουργία ενός φιλικού προς το χρήστη συστήματος ασφαλείας που έχει αποδείξει την αξιοπιστία του στους κορυφαίους επαγγελματίες.

Ενδιαφέρομαι